Wraz z zakończeniem roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 W Kamieńcu Ząbkowickim odbył się jeden z ważniejszych apeli w obrzędowości szkoły – Pożegnanie klas szóstych ze sztandarem. 

Ta uroczystość to święto klas szóstych, cała uwaga nauczycieli i rodziców skupia się na absolwentach, którzy otrzymują nagrody   za wyniki w nauce, wysokie wyniki w sprawdzianie zewnętrznym, konkursy, osiągnięcia sportowe i działalność społeczną. Szóstoklasiści składali ślubowanie i deklarowali wierność ideom wpajanym przez nauczycieli. Podziękowania dla nauczycieli świadczyły o tym, że wszyscy doceniają trud włożony w wychowanie i edukację: „Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładaliście w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.”

Tradycyjnie na koniec apelu, który odbył się 25 czerwca 2015 r., absolwenci zatańczyli poloneza, ta wzruszająca chwila zawsze wzbudza emocje wśród rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Życzymy Wam powodzenia, drodzy absolwenci,radości i samych sukcesów w odkrywaniu nowych tajemnic, a do wymarzonej przyszłości niech wiodą Was same proste drogi.

Elżbieta Dąbrowska