Zapraszamy na 14. rajd  pieszy Karpacz – Śnieżka. Mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy wezmą udział w tej turystycznej wyprawie czeka poznawanie Krajobrazu Karkonoskiego Parku Narodowego i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Rajd odbędzie się w sobotę 4 lipca 2015 r. (niezależnie od warunków atmosferycznych). Pierwszeństwo w rajdzie mają członkowie klubu (maksymalna liczba to 50 osób i decyduje kolejność zgłoszenia). Termin zgłoszenia udziału upływa 29 czerwca 2015 r. Wpisowe dzieci  30 zł, dorośli 40 zł (w tym wyciąg + obiad), osoby nie będące członkami klubu wpisowe – 50 zł. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Obowiązuje strój odpowiedni do uprawiania turystyki pieszej. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Wyżywienie we własnym zakresie.

Organizatorem rajdu jest RKS „KROSS” Byczeń. Rajd pieszy odbędzie się w sobotę 4 lipca 2015 r. Miejsce zbiórki przy Czerwonym Kościółku – godz. 5:45, o godz. 6:00, przewidywany powrót godz. 20:00. Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Karpacz – wyciąg na Kopę – Śnieżka – Strzecha Akademicka – Samotnia – Świątynia Wang. Uczestników Rajdu obowiązuje: znajomość Regulaminu Rajdu, stosowanie się do zaleceń organizatorów, a ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do organizatora. Organizatorzy Rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: Dojazd do rozpoczęcia Rajdu i powrót,  punkty do odznaki GOT, konkurs  turystyczno – przyrodniczy.

Osoby odpowiedzialne za organizację rajdu i nadzór:

Jan Boczula – tel. 724076287 – e-mail: boczulajan@wp.pl

Beata Stelmaszewska – e-mail: beata.uu@interia.pl

Waldemar Socha

Halina Czyż

ZAPRASZAMY !