W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim przystąpiła do ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła i uzyskała certyfikatWiarygodna Szkoła Podstawowa”.

Certyfikat jest potwierdzeniem osiągania przez szkołę wysokich standardów edukacyjnych oraz zapewniania dzieciom poczucia bezpieczeństwa i ciekawej bazy dydaktycznej.