„Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej. Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej . . . tej mojej …” (Stanisław Baliński „Polska Podziemna”)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odbyła się dnia 27 kwietnia 2023 r. szczególna uroczystość poświęcona 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. „Jest w każdym wiernym sercu Polaka …” Montaż słowno-muzyczny poświęcony Ojczyźnie rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły przy akompaniamencie werbli, hymnem państwowym i hymnem szkolnym. Potem „Walc wiosenny” Fryderyka Chopina wprowadził w nastrój nostalgii, w trakcie którego obejrzeliśmy taniec indywidualny uczennicy klasy 8A Amelii Kowal do słów wiersza Wandy Grodzieńskiej „Radosny dzień” – „Takiego maja, ślicznego maja nie było jeszcze! …” recytowanego przez uczniów klasy 5A. Następnie inni uczniowie tej samej klasy przybliżyli nam tragiczną historię Polski w XVIII wieku, akcentując, iż „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Scenka rodzajowa z uchwalenia i wprowadzenia Konstytucji 3 Maja z 1791r. odegrana przez uczniów na tle ruchomego obrazu Jana Matejki pod tym samym tytułem, uzmysłowiła nam wagę tego wydarzenia, a jednocześnie przypomniała najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja: „wprowadzamy podział władzy na: prawodawczą (sejm i senat), wykonawczą (król i Straż Praw) i sądowniczą (sądy), chłopów pod opiekę prawa i rządu krajowego bierzemy, uchwalamy podatek stały dla szlachty i duchowieństwa, zniesione zostaje liberum veto” …

Twórców naszej pierwszej demokratycznej Konstytucji obejrzeliśmy na prezentacji multimedialnej, a tragiczne skutki dla Polski i Polaków po jej wprowadzeniu oraz tęsknotę za utraconą Ojczyzną wysłuchaliśmy podczas recytacji fragmentów wierszy Antoniego Słonimskiego „Polska”, Janusza Szczepkowskiego „Opowiedz nam Ojczyzno”, Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości Ojczyzny”, Stanisława Balińskiego „Polska Podziemna”. Całość uświetniły piosenki „Mazurek 3 Maja”, „Pytasz mnie”, „Nadzieja”, „Od morza aż do Tatr” zaprezentowane przez solistów i chór szkolny, oraz piosenka „Powrót” Jacka Kaczmarskiego zagrana na trzech gitarach (uczennice Martę Stolarczyk z kl.6A i Martę Mroczek z kl. 5A, panią Ewelinę Jakimiszyn) i skrzypcach (Lenę Łuczak z kl.5B). Całość uroczystości uświetniły dwa tańce: uczennice klas 5A i 5B zatańczyły dynamiczny utwór ze wstążkami, a 6-letnie przedszkolaki patriotyczny „Od morza aż do Tatr” z kółkami oraz flagą polską.

Dyrektor Bożena Kołodziej powitała przybyłych gości, wśród których byli: burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec, zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej Tadeusz Cenarski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Lidia Jagoda, kierownik Centrum Integracji Społecznej Agata Mroczek, przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim Martyna Stolarczyk, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i przedszkolaki. Następnie przybliżyła nam liczne osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych naszych uczniów, którzy swoją ciężką dodatkową pracą osiągają liczne sukcesy na terenie powiatu, województwa i kraju. W uroczystości brało udział ponad 60 uczniów z wielu klas oraz 25 przedszkolaków przygotowanych przez: Bernadetę Tajkę (chór, taniec sześciolatków), Aurelię Plejewską (taniec piątoklasistek), Ewelinę Jakimiszyn (instrumenty muzyczne) i Sylwię Grot (scenariusz, reżyseria, prezentacja multimedialna). Scenografię wykonały Sylwia Grot i Wioletta Ciborowska, przy współpracy z Aurelią Plejewską i Ewą Koper, Wojciechem Przedwojewskim. Szczególne podziękowania składamy też Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Ząbkowicach Śląskich za pomoc w przygotowaniu uczniów w grze na instrumentach strunowych.

RELACJA: Sylwia Grot