Od połowy kwietnia do drugiej połowy maja br. trwały konsultacje społeczne przeprowadzane na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczące docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki.

Ich przeprowadzenie było wynikiem przyjętej jeszcze w 2014 r. uchwały Rady Gminy dotyczącej przystąpienia do publicznej debaty nad kwestią uzyskania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. W ramach ogłoszonego wcześniej kalendarza odbyło się kilkanaście spotkań. Mieszkańcy w ich trakcie byli szczegółowo i rzetelnie informowani o wszystkich sprawach związanych z procedurą uzyskania praw miejskich oraz o skutkach ewentualnego przyznania Kamieńcowi Ząbkowickiemu statusu miasta.

Każde ze spotkań (na zdjęciach poniżej prezentujemy przebieg konsultacji w Kamieńcu Ząbkowickim I) kończyło się jawnym głosowaniem uczestników konsultacji. Po zsumowaniu wyników poszczególnych głosowań nad poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, dotyczącego nadania miejscowości Kamieniec Ząbkowicki statutu miasta – wiadomo, że opinia mieszkańców przedstawia się następująco:

  • liczba osób uprawnionych do głosowania obecnych na wszystkich spotkaniach konsultacyjnych: 677,
  • liczba głosów ZA poparciem wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 455,
  • liczba głosów PRZECIWNYCH poparciu wniosku Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 150,
  • liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 72.