Uczennice klasy 3 c Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim: Natalia Machynia, Kinga Paździor i Aleksandra Wrześniewska, pod kierunkiem pani Marzeny Brandys – nauczycielki matematyki, wzięły udział w konkursie „Finansoaktywni”.

Dziewczęta, w ramach projektu realizowanego 11 maja 2015 r., w klasach I-III gimnazjum przeprowadziły lekcje na temat „Poznaj podatki, kojarz korzyści”.  Podczas zajęć  wykorzystano materiały przygotowane przez organizatora programu (scenariusz lekcji, plakaty edukacyjne, prezentację PowerPoint, film animowany, karty do gry edukacyjnej). Uczestniczki programu napisały w zespole pracę konkursową pt. „Poznałem podatki, kojarzę korzyści”. Następnie zorganizowały  debatę, na której zaprezentowały swoją pracę. Debata odbyła się 22 maja 2015 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas naszego gimnazjum, łącznie ponad 60 uczniów. Zebrani uczniowie dzielili się swoimi opiniami na temat podatków, korzyści z ich płacenia. Młodzież wskazywała kategorie wydatków budżetowych, które są dla nich i ich rodzin najważniejsze, z których najczęściej korzystają, a które są najważniejsze dla państwa. Dostrzegała korzyści dla swojego regionu, gminy, miejscowości. Wyrażała swoje potrzeby, oczekiwania.

Cieszy nas dojrzała świadomość tak młodych ludzi, że niektóre obszary, instytucje istotne dla naszego życia nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie były finansowane z podatków. Na zakończenie zgodnie stwierdzili, że poprzez płacenie podatków – zwiększamy nasze korzyści. Obecnie nasze FINANSOAKTYWNE GIMNAZJALISTKI czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Trzymajcie kciuki.

Wypada dodać, że konkurs jest częścią programu edukacyjnego, realizowanego przez Ministerstwo Finansów pn. „Finansoaktywni. Misja: Podatki”. Głównym celem programu jest pokazanie relacji pomiędzy płaceniem podatków a finansowaniem przez państwo podstawowych działań takich jak: edukacja, budowa dróg czy zapewnienie bezpieczeństwa.