W miniony piątek miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński. Druga część uroczystości – z udziałem zaproszonych gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły – odbyła się w sali gimnastycznej. Podczas apelu przewodnicząca Rady Rodziców Marta Pajkiert, dyrektor szkoły Arkadiusz Albrecht i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Dyrektor szkoły wręczył również nagrody specjalne dla najlepszych uczniów z poszczególnych klas, najlepszego absolwenta szkoły Jakuba Nowaka oraz najlepszego sportowca roku szkolnego 2014/2015 Klaudii Rzepy. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy aktywnie pracowali na rzecz Samorządu Uczniowskiego, członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie, którzy mieli wzorową frekwencję. Rodzice wyróżnionych dzieci otrzymali od dyrektora szkoły listy gratulacyjne.

Bardzo wzruszającą częścią uroczystości było ślubowanie szóstoklasistów. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali także podsumowania pracy naszej szkoły w minionym roku szkolnym, którego dokonali dyrektor szkoły Arkadiusz Albrecht oraz wójt Gminy Marcin Czerniec. Ostatnią częścią uroczystości był wspaniały występ szóstoklasistów, po którym zostali oni pożegnani przez uczniów z klasy piątej. Po zakończonym apelu uczniowie rozeszli się do klas, na ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie ze swoimi wychowawcami.