W imieniu swoim i mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki zapraszam na I Święto Tulipanów.

I Święto Tulipanów odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2015 r. na terenie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Zaproszenie jest skierowane szczególnie do Hodowców zainteresowanych prezentowaniem swoich osiągnięć w uprawie tulipanów. Organizatorzy umożliwią zakup cebul przez uczestników Święta. Zaproszeni są także Wydawcy broszur i książek o tulipanach w celu prezentacji i sprzedaży swoich publikacji.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w I Święcie Tulipanów do czwartku 30 kwietnia 2015 r. na adres email: tarnowska@kamzab.pl  lub pocztą na adres: Urząd Gminy – ul. Ząbkowicka 26 – 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki z  podaniem powierzchni pod planowaną ekspozycje. Osoba do kontaktu Janina Tarnowska tel. 74 816 20 29.

Zapraszamy na I Święto Tulipanów_02

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na I Święto Tulipanów_03