Przekazujemy wiadomość ważną dla osób zamierzających zarejestrować działalność gospodarczą lub dokonać zmian w dokonanym już wpisie rejestrowym.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje i przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Rejestracja w CEiDG jest bezpłatna_01