Już wiosna, dni są coraz dłuższe, śpiewają ptaki, a my jesteśmy bardziej wrażliwsi niż kiedykolwiek na piękno otaczającego nas świata, spragnieni wzruszeń, słońca, miłości…

Na dworze pojawia się coraz więcej zieleni, drzewa i krzewy puszczają pąki- przyroda budzi się do życia. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z ciepłych promieni słońca rozweselających nasze twarze. To wszystko sprawia, że przybywa nam energii i nowych pomysłów. Wiosna już w pełni, więc postanowiliśmy, że najwyższy czas należycie ją powitać.

Właśnie w tej niezwykłej atmosferze 15 kwietnia 2015 roku dyrektor Elżbieta Kokoszka rozpoczęła III Międzyprzedszkolny  Konkurs Recytatorski „Wiosenne Strofy” zorganizowany przez nasze przedszkole. Konkurs odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim. Celem konkursu było: upowszechnienie kultury recytowanego słowa, kształtowanie wrażliwości  polonistycznej, rozwijanie zainteresowania poezją dziecięcą oraz przybliżenie piękna literatury polskiej. Do konkursu przystąpiło 34 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z pięciu przedszkoli: Placówka Opieki  Przedszkolnej „Bajka” ze Złotego Stoku, Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” z Mąkolna, Oddział Przedszkolny z Doboszowic, Przedszkole Publiczne Nr 2  z Kamieńca Ząbkowickiego i nasze Przedszkole Publiczne Nr 1. W skład jury weszły: przewodnicząca Irena Styga (pełnomocnik Wójta Gminy do spraw oświaty), Jolanta Kużdżał (kierownik Gminnego Centrum Kultury), Anna Hefka Karolina Filipek (przedstawicielki Rady Rodziców). Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom, dzieci pięknie i odważnie recytowały wiersze o tematyce wiosennej. Wszyscy uczestnicy konkursu  recytatorskiego otrzymali  dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci wartościowych pozycji książkowych i dotykowe bańki mydlane.

Sponsorami nagród do konkursu był Zarząd Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, Piekarnictwo Józef Białas z Kamieńca Ząbkowickiego, a także nasze przedszkole. Z całego serca dziękujemy sponsorom za ufundowane nagrody, za bezcenną i bezinteresowną pomoc, za okazanie nam dobrej woli i hojności. Dziękujemy również za to, co między ludźmi najważniejsze- za życzliwość, za serce, bo dzięki temu mogliśmy po raz kolejny zrealizować dziecięce marzenia. Życzymy jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć. Dziękujemy opiekunom, dyrektorom, a także rodzicom za pracę i trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu recytatorskiego i za piękne stroje. Dziękujemy również Panu Lucjanowi za oprawę muzyczną, a członkom jury  za nieocenioną pomoc przy przeprowadzeniu konkursu.