W Kamieńcu Ząbkowickim odbyło się szkolenie przewodników turystycznych, którego celem było m.in. zaprezentowanie oferty turystycznej Kamieńca Ząbkowickiego.

Szczególnym atutem naszej Gminy jest bez wątpienia zespół parkowo – pałacowy Marianny Orańskiej, który w ostatnim czasie przechodzi głęboką metamorfozę. Może zatem być jeszcze nie dość znaną atrakcją dla zwiedzających Ziemię Ząbkowicką i przybywających lub przejeżdżających przez Kamieniec Ząbkowicki. Jest to unikalne miejsce w skali całego Śląska, a nawet Polski, tak poprzez wartości historyczne, architekturę, postać właścicielki, jak również wybitnych twórców, którzy ten zespół zbudowali. Z oczywistych względów chcemy, aby jak najwięcej osób poznało tę perłę regionu.

W spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia br., uczestniczyło 120 przewodników, reprezentujących koła przewodnickie z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha, Książa, Świdnicy, Opola, Gliwic, Zgorzelca, Prudnika, Nysy, Kłodzka, Miedzygórza, Dusznik Zdroju i Kudowy Zdroju. Organizatorem szkolenia było koło Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich oraz wójt Marcin Czerniec, który powitał przewodników i podzielił się refleksjami na temat wartości Pałacu oraz założenia parkowego, a także prowadzonych w nim prac rewitalizacyjnych. Wielu z przybyłych na spotkanie przewodników prowadzi biura turystyczne, co sprawia, że ich wiedza o Pałacu i Parku może dotrzeć do wielu turystów z Polski i spoza jej granic. Podczas szkolenia Jerzy Organiściak i Bartosz Grygorcewicz wygłosili dwie interesujące prezentacje na temat Marianny Orańskiej oraz wątków śląskich w jej życiu. Następnie uczestnicy  prowadzeni przez miejscowych przewodników, zwiedzili zespół parkowo – pałacowy, budynek Archiwum Państwowego – dawny pałac opacki, Kamieniecką Izbę Pamiątek i kościół pocysterski. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem, w którym podkreślono zmiany jakie dokonały się w Kamieńcu w przeciągu ostatnich lat, dobrą organizację szkolenia, profesjonalizm oprowadzających przewodników. Przedstawiono również ofertę dla biur turystycznych, co zapewne  – mamy nadzieję – dobrze wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego w Kamieńcu Ząbkowickim.