W Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się Tydzień Niemiecki w klasach pierwszych, drugich oraz niektórych trzecich. Ten pilotażowy projekt polegał na przeprowadzeniu wszystkich zajęć lekcyjnych w określonych klasach według materiałów – konspektów i pomocy dydaktycznych przez pięć dni w szkole przygotowanych w ramach dwuletniego projektu Comenius.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez: Zarząd Miejski Königstein, Szkołę Średnią w Königsstein, Gminę Stoszowice, Gimnazjum w Budzowie oraz Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Przygotowane materiały w ramach Modelu Lichtenstein pierwotnie dotyczyły Polski i realizowane były w saksońskich szkołach, a następnie podobne dotyczące jednak Niemiec przygotowano dla dzieci i młodzieży w Polsce. Ponadto celem projektu jest zapoznanie uczniów z aspektami kulturowymi, społecznymi i ekologicznymi też innych państw Europy i świata w czasach rosnącej globalizacji oraz migracji, po to aby niwelować stereotypy i integrować młodych ludzi.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.lichtensteiner-modell.de, bo … „wszystko zaczęło się 9. października 2009 r., z okazji XX rocznicy upadku Muru Berlińskiego, gdy Fundacja Daetz zaprosiła do Drezna ponad czterystu uczniów i nauczycieli z Polski, Czech i Niemiec na spotkanie, podczas którego zastanawiano się, jak pomóc przedstawicielom różnych krajów we wzajemnej komunikacji i obustronnym zrozumieniu. Na tą okazję nakręcono krótki reportaż, w którym młodzież z Polski, Czech i Saksonii wyrażają swoją opinię o  poszczególnych krajach. W wypowiedziach tych mamy często do czynienia ze stereotypami i uprzedzeniami. Rezultatem dyskusji, w której brali udział uczestnicy sympozjum, było opracowanie przez Fundację Daetz modułów lekcyjnych dotyczących Polski, Czech, Niemiec”. W przyszłości model ten będzie wprowadzany w Indiach, Turcji, Chinach, Federacji Rosyjskiej, a potem nawet w niektórych krajach kontynentu afrykańskiego. Patronat nad realizacją programu objęło w naszym regionie Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Dlatego też w dniach 23 – 27 marca 2015r. młodzież w naszej szkole miała okazję wziąć udział w niecodziennych lekcjach prowadzonych metodami aktywizującymi, warsztatowymi o kulturach, zwyczajach, literaturze, życiu codziennym w wielu krajach na całym świecie, dotyczących również rozwijania kompetencji z zakresu języka niemieckiego.  W ramach lekcji uczniowie brali udział w turnieju piłki nożnej, wyścigowali się z pomocą piłki nożnej, rozwiązywali krzyżówki w języku niemieckim, szukali dodatkowych materiałów o grafitii oraz Niemczech, odgrywali inscenizację „Rękawiczki” Schillera, poznawali ciekawostki międzykulturowe, ćwiczyli różnorodne powitania na świecie, uczestniczyli w dyskusji jak Polacy postrzegani są w niektórych krajach i z kim lub czym kojarzą się nam Niemcy, rozwiązywali zadania związane ze zwiedzaniem Berlina,  próbowali układać dialogi w języku niemieckim z wykorzystaniem plansz, plakatów, przygotowanych zadań.

Szczególnie podobało się młodzieży w zrealizowanym Tygodniu Niemieckim, że:

  • lekcje były ciekawe, dużo się nauczyli
  • szybciej mijała lekcja i nie musieli wiele pisać
  • wiele dowiedzieli się o Niemczech i innych kulturach
  • praca w grupach
  • było wesoło, nauka była zabawą i przyjemnością
  • lekcje były luźniejsze, mniej stresujące
  • wykonywanie plakatów i różnorodność zadań
  • można było dostać dobre oceny
  • można było wyrażać swoje opinie
  • było to coś nowego

Wszystkie grupy osób biorące udział w projekcie – uczniowie, nauczyciele, dyrekcja poddane ewaluacji wyraziły pozytywną opinię o takim modelu edukacji międzykulturowej, który kładzie ogromny nacisk na szeroko pojętą współpracę pomiędzy ludźmi w każdej dziedzinie i na co dzień, czyli EDUKACJĘ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Pojęcie to jest szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. „Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne. EDZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. EDZR jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną”.

Sylwia Grot nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum Publicznym im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim