Zajęcia otwarte dla rodziców to spotkanie, dzięki któremu opiekunowie mają możliwość zapoznania się ze sposobami pracy nauczyciela, z ich dziećmi, zaobserwować zachowanie się dziecka na tle grupy oraz śledzić postępy dziecka na wszystkich płaszczyznach wychowania przedszkolnego.

22 marca takie spotkania odbyły się w grupie Smerfów i Bajkowych Skrzatów. U Smerfów  zajęcia dotyczyły gotowości do nauki pisania  i czytania. Dzielne Smerfy wspaniale dokonywały analizy i syntezy głoskowo – sylabowej wyrazów, układały modele i schematy wyrazów z nakrywek i cegiełek, pisały wzory literopodobne po śladzie, rozpoznawały literki wg metody Marii Montessori, układały literkowe puzzle oraz  próbowały czytać sylaby i proste wyrazy. Następnie przy dźwiękach melodii masowały paluszki i śpiewały poznane piosenki. Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykonały wielkanocne jaja.

Natomiast w czasie zajęć otwartych w grupie Bajkowych Skrzatów odbyły się zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów, których głównym celem było rozwijanie psychomotoryki dzieci i ogólnej sprawności fizycznej z położeniem akcentu na kształtowanie zwinności. Do ćwiczeń przede wszystkim wykorzystane były obręcze, woreczki i piłki. Dzieci starannie wykonywały ćwiczenia, dbały o bezpieczeństwo swoje i innych, integrowały się z grupą poprzez wspólną zabawę, uświadomiły sobie własne możliwości psychofizyczne, miały poczucie satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym, samodzielnie zakładały stroje do ćwiczeń. Bardzo miłym akcentem było włączenie się do wspólnych ćwiczeń Rodziców naszych przedszkolaczków, co było świetną okazją do integracji z Rodzicami i niezwykle wspaniałą zabawą.

Dziękujemy Wam, Drodzy Rodzice, i w przyszłości zapraszamy do wspólnych zabaw. Po spotkaniu zostało już tylko wspomnienie, rozwieszone prace w naszej galerii oraz fotografie…….do obejrzenia których serdecznie zapraszamy!