Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim zaprezentowali przedstawienie pt. „Bezpieczni na drodze”. Piosenką i wierszem przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i zasygnalizowali zagrożenia będące następstwem nieprawidłowego zachowania się na drodze. Natomiast uczniowie klas IV-VI wzięli udział w I Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie o Puchar Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Przedstawiciele poszczególnych klas musieli odpowiedzieć na dziesięć pytań dotyczących bezpieczeństwa na drodze i zaprezentować swoje umiejętności na torze rowerowym. W wyniku końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zdobyła klasa szósta, drugie miejsce wywalczyła klasa czwarta, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa piąta.

Gościem szkoły z okazji obu wydarzeń, które miały miejsce 23 kwietnia 2015 r., był wójt Gminy Marcin Czerniec. Uczniowie z klas I-III otrzymali od Wójta opaski odblaskowe i słodkie upominki, a drużyny z klas IV-VI piękne puchary, dyplomy i słowa uznania, gdyż jak przyznał, pewnie nie jeden dorosły miałby problem z poprawną odpowiedzią na pytania konkursowe i taką jazdą na rowerze, jaka została zaprezentowana przez uczestników turnieju. Wójt wyraził również wolę systematycznego organizowania podobnych turniejów w każdym roku szkolnym. „Taka rywalizacja wpływa na świadomość uczestników ruchu drogowego, a tym samym na ich bezpieczeństwo” – stwierdził wójt Marcin Czeniec.

Dziękujemy Panu Wójtowi Marcinowi Czerniecowi za wspieranie naszej szkoły we wszystkich działaniach, troskę o uczniów, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej szkoły.