Nasza Gmina uczestniczy w konkursie „Modernizacja Roku 2014” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Narodowego. Komisarz konkursu poinformował kilka dni temu, że do plebiscytu zostały zakwalifikowanych pięć projektów, jakie zostały przeprowadzone w ubiegłym roku.

O tytuł „Modernizacji Roku 2014” zabiegamy dla:

  • modernizacji Gminnego Centrum Kultury,
  • rewitalizacji Błoni Kamienieckich,
  • rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego,
  • remontu konserwatorskiego figur Św. Jana Nepomucena i Św. Floriana,
  • modernizacji zespołu ulic: Młyńskiej i Kościelnej.

Inwestycje te są obecnie rozpatrywane w I etapie plebiscytu, który jest ogłaszany już od 18 lat. Kryteriami ocen są: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych, nowoczesność stosowanej technologii, stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych, jakość stosowanych materiałów (trwałość i estetyka),  poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych,  uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska) oraz dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.