Już w najbliższą sobotę odbędzie się 10. Rajd Pieszy pod hasłem „Marsz po zdrowie”. Na trasie Kamieniec Ząbkowicki – Bardo spotkają się miłośnicy aktywnego wypoczynku, a organizatorem imprezy jest RKS ,,KROSS” BYCZEŃ.

Cele rajdu to: kultywowanie tradycji ludowych – powitanie wiosny, zachęcanie do uprawiania wędrówek pieszych, propagowanie walorów krajoznawczych i turystycznych w Powiecie Ząbkowickim, integracja środowisk turystycznych dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Trasa rajdu: Kamieniec Ząbkowicki – Dzbanów – Janowiec – Bardo (długość trasy ok. 8 km).  Start w sobotę 21 marca 2015 r. o godz  10:00  przy Gminnym Centrum Kultury  w Kamieńcu Ząbkowickim. Przewidywany powrót  godz. 16:00. Liczba uczestników jest określona na 19 osób – decyduje kolejność zgłoszenia! Uczestników obowiązuje indywidualne ubezpieczenie NW i każdy bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców  lub prawnych opiekunów. Wszyscy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom: transport powrotny po zakonczeniu rajdu, punkty do odznaki GOT i przewodnika. Organizatorzy nie zapewnia posiłku, a interpetacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora rajdu.

Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie  do dnia 20.03.2015 r. Osoby do kontaktu:

Udanej wiosennej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasie rajdu!

Marsz po zdrowie