Ekipa pracowników Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim wykonuje kolejne prace służące estetyce naszej Gminy.

Niedawno informowaliśmy o pracach wykonywanych w parku wokół Pałacu Marianny Orańskiej. Dzisiaj możemy pokazać efekty innych robót przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu. Tym razem polegały one na uporządkowaniu terenu ujęcia wody w Doboszowicach i konserwacji ogrodzenia tego punktu. CIS planuje kolejne tego typu działania, które będą poprawiać jakość przestrzeni publicznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.