Wprawdzie do kalendarzowej wiosny jeszcze cały miesiąc, ale już prowadzone są porządki na odcinku drogi prowadzącej do punktu widokowego z pawilonem w okolicach mauzoleum Hohenzollernów.

Prace prowadzone są przez Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wykonuje je 7 mężczyzn, którzy usuwają samosiewy, odkrywają pas drogi spod warstwy ziemi. Ponadto plantują ziemię na poboczach i usuwają korzenie z odkrywanych odcinków drogi.

CIS to jednostka budżetowa powołana w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Misją kamienieckiego Centrum jest odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnictwo w Centrum to szansa na powrót na rynek pracy możliwość kontaktu z osobami, które są w podobnej sytuacji szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej możliwość zdobycia praktyki zawodowej możliwość pracy najnowocześniejszym sprzętem i elektronarzędziami szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego szkolenia z przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy.