Jak już podawaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminie Kamieniec Ząbkowicki dofinansowanie na prace konserwatorskie w Pałacu Marianny Orańskiej. Tym razem podajemy drugą cześć informacji o zakresie przewidywanego remontu.

W obrębie części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1 realizacja zadania odbywać się będzie następująco:

  • rozpocznie się od prac rozbiórkowych pierwszego skrzydła istniejącego prowizorycznego dachu grożącego zawaleniem,
  • astępnie wykonana będzie konstrukcja dachu z dźwigarów z drewna klejonego warstwowo,
  • po czym założona będzie izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.
  • pokrycie z blachy miedzianej patynowanej na kolor zielony lub cynkowej,
  • dach 1-spadowy w kierunku dziedzińca z odwodnieniem w kierunku dziedzińca za pomocą koryt i rur z blachy miedzianej lub cynkowej.
  • w celu zabezpieczenia zabytkowej substancji baszty oraz zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa bez naruszenia geometrii dachu wielospadowego, planuje się wykonanie dachu o konstrukcji z drewna litego pokrytego blachą miedzianą lub cynkową. Na szczycie wielospadowego dachu baszty maszt stalowy.

Prace będą prowadzone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin rozpoczęcia prac to 2 kwietnia 2015 r, a zakończenie 15 października 2015 r.