30 grudnia 2014 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Koniec roku to ważny czas i konieczność podejmowania określonych prawem kroków przez rady gmin, czasami nawet z dnia na dzień.

Przepisy, procedury i zasady to kanon działań samorządu, którego nie wolno lekceważyć i dowolnie zmieniać. Samorząd to nie jest zabawa w piaskownicy tylko odpowiedzialność za gminę. Najważniejszymi sprawami obrad było wyjaśnienie przyczyn odmowy przez  Przewodniczącego Rady zwołania Sesji na dzień 29 grudzień 2014 r., wniosek Radnych o odwołanie Przewodniczącego Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy na 2015 r.

Obrady sesji przebiegały jednak inaczej – zapraszamy do oglądania nagrania z graficzną wizualizacją przebiegu poszczególnych głosowań.