Zarówno okoliczności, jak i przede wszystkim treść uchwalonej 3 maja 1791 roku Konstytucji, wskazywały na odwagę i dalekowzroczność tych, którzy służąc Polsce, postanowili ustanowić kanon praw i obowiązków, jakiego wcześniej nie znała Europa.

Nowoczesny – jak na tamte czasy – dokument miał  uwolnić Rzeczpospolitą Obojga Narodów od wpływowych sąsiadów i uczynić z niej państwo na miarę szczytnych ambicji obywateli. Chociaż zapisy Konstytucji nigdy nie weszły na trwałe w życie, dumni jesteśmy przede wszystkim z tego, że nasza ustawa zasadnicza była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Współcześnie, gdy wichry historii i prądy ideologii nadal niepokoją ludzkość, wiemy doskonale jak istotne znaczenie ma stanowienie prawa i jego zachowanie.

Życzmy Polsce, życzmy naszej społeczności lokalnej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, życzmy naszym rodzinom i środowiskom, abyśmy znajdowali wspólny język i wspólne cele na wspólnej drodze, jaką na co dzień przemierzamy. Niech 3 maja 2017 roku i dni następne będą dla nas wszystkich dobre i radosne.

Pozostaję z szacunkiem i pozdrawiam

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki