9 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dotyczące gazyfikacji Kamieńca Ząbkowickiego.

Na zebranie przybyło ponad 130 osób – właścicieli indywidualnych gospodarstw domowych oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych – zainteresowanych projektem. Wszyscy mogli usłyszeć osobiście jak będzie wyglądać proces inwestycyjny prowadzony przez Polską Spółkę Gazownictwa, dla którego wsparcia udziela również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Mowa też była o wieloletnim programie dofinansowania ekologicznych systemów grzewczych zarówno w Kamieńcu Ząbkowickim, jak i sołectwach naszej gminy – wszędzie tam, gdzie mieszkańcy z własnej inicjatywy wymieniają stare źródła ciepła na ekologiczne. Założenia tego programu to perspektywa 10-letniego cyklu dopłat w wysokości 5000 zł do wymiany źródła ciepła w danym gospodarstwie domowym. Biorąc pod uwagę, że dopłaty te stanowić będą realną pomoc dla najniżej uposażonych mieszkańców, mamy pewność, że wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z tego programu.

Jak powiedział wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec: „Chcemy wszyscy realnie rozwiązać problem toksycznych pyłów wydobywających się z kominów w postaci dymu. Chcę w tym miejscu wyraźnie dodać, że dzięki wytrwale kontynuowanej rewitalizacji Pałacu Marianny Orańskiej, a co za tym idzie konkretnym wpływom ze sprzedaży usług turystycznych, już od bieżącego roku uwzględniona będzie w okresie 10 lat roczna pula środków w wysokości 500 000 tys. zł przeznaczonych na opisane wyżej dopłaty do wymiany źródeł ciepła.”

KLIKNIJ AUDIO:

audio

WÓJT MARCIN CZERNIEC –

WYSTĄPIENIE PODCZAS SPOTKANIA – 9 LUTEGO 2018 R.

Obecnie prosimy mieszkańców o wypełnianie stosownych ankiet i ich dostarczenie do punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy. To od nas zależy czy tak potrzebna nam inwestycja, jaką jest gazyfikacja, której wartość sięga 7 000 000 zł i będzie sfinansowana bez nakładów z naszego gminnego budżetu, będzie zrealizowana. I będzie służyć naszej społeczności przez wiele dziesięcioleci.