Odpowiadając na pytania mieszkańców o pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki – przypominamy kilka ważnych wiadomości dotyczących tej ważnej kwestii.

Warto zwrócić uwagę na to, że sięganie po dotacje zawsze jest związane z koniecznością zabezpieczenia tzw. „wkładu własnego”. Dlatego w poprzednich latach staraliśmy się zdobywać konkretne kwoty na projekty realizowane w Gminie pod warunkiem zachowania równowagi budżetowej. To była i nadal powinna być ważna przesłanka do podejmowania wysiłku projektowania i realizowania przedsięwzięć służących naszym Mieszkańcom i Gościom. Tylko w latach 2011 – 2014 przeprowadziliśmy inwestycje i remonty o łącznej wartości ponad 18,5 mln zł, z czego ponad 9 mln zł to kwota pozyskanych i (co ważne!) rozliczonych środków zewnętrznych.

Syntetyczne informacje w tym zakresie pytający mogą znaleźć w biuletynie „Nasza Gmina” (X.2014) dostępnym na stronie: http://img.iap.pl/…/2014/NASZA_GMINA_KADENCJA_2014_Small.pdf

Jak Gmina Kamieniec pozyskiwała środki zewnętrzne