Dwie poprzednie kadencje dzięki współpracy wielu osób działających dla dobra Gminy Kamieniec Ząbkowicki były bardzo owocne.

Rezultaty tej pracy znamy wszyscy, a załączone slajdy są nie tylko przypomnieniem efektów. To, co można zobaczyć osobiście, przekonuje najbardziej.