W dniu 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sławęcin.

W zebraniu uczestniczył Wójt Marcin Czerniec, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, radny Dominik Krekora, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 56 mieszkańców sołectwa Sławęcin.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy witając wszystkich zgromadzonych, przewodniczącym zebrania został wybrany Sołtys Pan Lucjan Koper, który złożył  sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem został wybrany po raz kolejny Pan Lucjan Koper.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Mariusz Nowak – przewodniczący Rady Sołeckiej,
  2. Angelika Grodź,
  3. Wioleta Domaradzka.