W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z Panem Edwardem Hałajko – dyrektorem Muzeum w Nysie. Celem wizyty było zapoznanie się ze zgromadzonymi tam dziełami sztuki pochodzącymi z Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, które w latach 50. ubiegłego wieku zostały przekazane do muzeum od władz Czechosłowacji.

W zbiorach muzeum znalazły się między innymi znane „Widoki Hagi”, portrety Marianny Orańskiej, Księcia Albrechta, jak również ich dzieci.
Rozmowy można uznać za owocne albowiem w niedługim czasie zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Muzeum a Gminą polegająca na organizowaniu czasowych wystaw na Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim z wykorzystaniem dzieł będących w zasobach muzeum a pochodzących z Pałacu. Na zdjęciach można zobaczyć niektóre dzieła sztuki pochodzące z naszego Pałacu.