Projekt pn. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Główny Beneficjent: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Partnerzy: Gmina Złoty Stok, Obec Bila Voda

Główną ideą projektu jest stworzenie wspólnej i uzupełniającej oferty turystycznej trzech gmin na pograniczu polsko-czeskim, w oparciu o zasoby transgranicznego obszaru turystycznego na istniejącym Szlaku Marianny Orańskiej.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

 • Działania promocyjne i informacyjne,
 • Rewitalizacja i adaptacja oficyny południowej kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim na działalność kulturowo-turystyczną,
 • Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku,
 • Stworzenie infrastruktury kulturalno-turystyczna w Bilej Vodzie,
 • Stworzenie infrastruktury scenicznej w Bilej Vodzie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego przez wykorzystanie potencjału istniejącego Transgranicznego Szlaku Marianny Orańskiej.

Cel główny zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe:

 1. poprawę infrastruktury u Partnerów stanowiących bazę materialną do podejmowania inicjatyw wspierających rozwój współpracy transgranicznej w zakresie kultury, turystyki i zrównoważonego rozwoju po obu stronach granicy,
 2. zbudowanie wspólnego produktu turystycznego dzięki wdrożeniu nowych tras na Szlaku Marianny Orańskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej,
 3. wydłużenie sezonu turystycznego przez utworzenie zróżnicowanej infrastruktury zapewniającej całoroczne atrakcje,
 4. wzmocnienie potencjału przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez sieciowe oferty kulturowo-turystyczne wpływające na zwiększenie atrakcyjności obszaru i przyciągnięcie nowych odbiorców,
 5. popularyzacja i wzajemna promocja tradycji, kultury lokalnej oraz dorobku artystycznego i uczynienie z nich unikalnych atrakcji kulturowo-turystycznych obszaru,
 6. podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów przez wspólną kampanię marketingową, obejmującą m.in. aplikację do oprowadzania po Szlaku, wspólny bilet, folder.

Okres realizacji: 03/2019 – 03/2021

Całkowite dofinansowanie projektu: 2 048 959,69 EUR

Dofinansowanie dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 813 425,39 EUR