Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2017:

  • Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki,

ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 64,75 – przyznano dotację w wysokości 78 000,00 zł,

ofertę złożył Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 34,75 – nie przyznano dotacji

  • Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 63,5 – przyznano dotację w wysokości 14 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 52,25 – przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 70,75 – przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożył

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2 w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 65,25 – przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 63,25 – przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł,

  • Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo, ofertę złożył

Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” w ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 53,25 – przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł.

O przyznaniu dotacji decydowała większa liczba punktów. Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu

( – ) Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki