De gemeente Kamieniec Ząbkowicki heeft in haar geschiedenis geen wapen gehad,  hetzelfde betreft de steden van het gebied van de gemeente. De meest rijke heraldiekgeschiedenis hebben de oorspronkelijke landeigenaars. Bijna 600 jaar was het klooser van Cisterciënzes het grootste landeigenaar. De Cisterciënzes hebben een gezamenlijke wapen gebruikt zoals andere kloosters, maar verschillende abdijen hadden hun eigen wapens. Oft verwezen deze wapen naar de algemene symboliek van Cisterciënzes, maar ze hadden ook hun eigen kenmerken. Er zijn een paar afbeeldingen van de abdij in Kamieniec gebleven. Naar de meest voorkomende versie was deze wapen verdeeld met een kruis en met een wapenbord in de hartvorm.

In de heraldiektraditie van de gemeente bestond inofficieel een wapen die was gebruikt tot het moment van aanmaken van de nieuwe symboliek. Deze wapen is in feite een logo van Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej (De Vereiniging van Vrienden van Land Kamieniec). Afgezien van de juridische kwesties in verband met het gebruik van deze wapen, bevatte deze ook fouten. De adelaar is volledig onhistorische samenstelling van Poolse (de kleur van de plek en het figuur) en Silesische adelaars (de band). De rode toren op het blauwe achtergrond breekt de regel van kleurencombinate. Bovendien is de toon van het blauw te donker. De tekening is ook onzorgvuldig gemaakt (onder anderen: het ontbreekt het oog van de adelaar).

De heraldiektraditie van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki geeft op een klare manier aan dat bij het aanmaken van een gemeentewapen zal men terug naar de symboliek van de oorspronkeijke landeigenaars gaan. In het geval van Cisterciënzes zullen de kentekens van de balken II en IV gebruikt worden als karakteristiek voor het klooster in Kamieniec. Wij hebben dus een gouden leeuw achter de tralies. De gouden leeuw met een kroon is ook een hoofdkenteken van de wapen van de dynastie van Oranje-Nassau. Deze dynastie, en niet die van Hohenzollern, verdient de herdenking in de wapen van de gemeente Kamieniec. Vooral vanwege de prinsess Marianne, de grote weldoenerin van de gemeente. Zij is daar tot op het heden met een grote respect vereerd en wat het meest belangrijk is – het is voortgezet door de Poolse bevolking ondanks het repatriëren van Duitse bevolking.

In de huidige symboliek zijn er twee gouden leeuwen gebruikt, die aan elkaar kijken. De leeuw aan de rechter kant heeft geen kroon en staat achter de tralies (dat is uit de wapen van het klooster in Kamieniec genomen) en de leeuw aan de linker kant heeft wel een kroon en staat binnen een veld bezaaid met kaartjes (dat is uit de wapen van de dynastie van Oranje-Nassau genomen). De leeuw van Oranje-Nassau (de linker leeuw) heeft geen bos van pijlen en geen zwaard zo als oorspronkelijk om hem te onderscheiden van de originele wapen. De kleurs van de achtergrond zijn afgeleid van de wapen van de dynastie van Oranje-Nassau. De stijl van de leeuwen (zeer harig) verwijzen naar het wapen van Cisterciënzes, vooral naar de afbeeldingen uit de vroege 20e eeuw. Hetzelfde betreft de stijl van de tralies (zichtbare aansluitingen). De uitendelijke invloed op de vorm van het wapen hebben de gesprekken van 23 maart 2012. Op dat moment is de idee van het wapen goedgekeurd en kleine wijzigingen zijn aangeraden: verandering van de tinctuur van de tralies en de positie van de leeuwens achterpoten uit de prespectief van een leeuw die omhoog klimmert.

Deze redenering heeft geleidt tot het volgende voorstel van het wapen van de gemeente Kamieniec Zabkowicki: op de blauwe achtergrond staan twee klimmerende leeuwen met de gevechtswapens en de rode tongen. De leeuwen kijken aan elkaar, de rechter leeuw heeft geen kroon en staat achter de zilveren tralies, de linker leeuw heeft een kroon en staat binnen een veld bezaaid met kaartjes. Na het vervullen van door de wet benodigde procedures, werd dit voorstel op 25 april 2013 door de Gemeenteraad aangenomen. Dan werd het wapen afgekondigd in Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego (Publicatieblad van de woiwodschap Neder-Silezië) op 13 juni 2013 onder het nummer 3707. 

Uit de heraldiek-historische bewerking betreffend de symbolen van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki – Kamil Wójcikowski, Robert Fidura

Uchwała NR XXIX/184/2013

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie:

przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów i sztandaru  Gminy Kamieniec Ząbkowicki

(Resolutie nummer XXIX/184/2013

Gemeenteraad van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki uit de dag 25 april 2013 betreffend:

Aanvaarden van het voorstel van het wapen, de vlag, de banner, het zegel, de kettingen en het vaandel van de gemeente Kamieniec Ząbkowicki)