Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki – przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20.02.2015 roku.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
  4. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.