Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – planowany porządek obrad:

  1. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  2. Informacja dot. delegacji służbowych za rok 2015 / ilość, miejsce, przyczyna wyjazdu, czas i kwota wypłaconej delegacji/.
  3. Informacja dotycząca gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi pozostającymi w zasobach gminy za rok 2015:

– ilość lokali pozyskanych do dyspozycji w 2015 r.,

– ilość lokali przydzielonych z listy oczekujących;

– ilość lokali oczekujących na remont;

– ilość lokali wyremontowanych przez gminę lub przez najemców;

– ilość lokali sprzedanych na rzecz najemców w 2015 r.

  1. Sprawy różne.