Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Temat posiedzenia:

  1. Informacja dot. wydatkowania środków na promocję gminy w 2015 r. /ilość podpisanych umów, na jakie zadania, sposób wyboru wykonawców – dostarczenie komisji wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
  2. Informacja dotycząca przeprowadzonych procedur zamówień publicznych (przetargi, zapytania o cenę i wybór wykonawcy) w 2015 r.
  3. Informacja dotycząca sposobu użytkowania i rozliczania samochodu służbowego.
  4. Sprawy różne.