Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Temat posiedzenia:

  1. Analiza stanu inwestycji w roku 2015
  2. Rozpatrzenie skargi Państwa Ewy i Ireneusza Zielińskich – kontynuacja tematu