Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy – planowany porządek obrad:

  1. Działalność i funkcjonowanie służby zdrowia

– Realizacja UCHWAŁY NR XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy oraz Uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia  programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

  1. Ocena działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Sprawy różne.