Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Tematyka posiedzenia:  

  1. Ocena funkcjonowania GOPS-u.
  2. Ocena sezonu turystycznego i realizacja kalendarza imprez.
  3. Program imprezy cyklicznej „Na pachnącym sianku”.
  4. Sprawy różne.