Z okazji tegorocznych obchodów Święta Plonów Zarząd Powiatu Ząbkowickiego organizuje konkurs „Aktywne Sołectwo” skierowany dla społeczności zamieszkujących obszary wiejskie Powiatu Ząbkowickiego.

Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja sołectw oraz inspirowanie, pobudzanie mieszkańców, organizacji, instytucji do działań na rzecz aktywizowania obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców na terenach wiejskich.  Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przewidział cenne nagrody w konkursie tj.:

  • I nagroda (zwycięskie sołectwo) – 2000 zł,
  • II nagroda (sołectwo, które zajmie II miejsce) – 1500 zł,
  • III nagroda (sołectwo, które zajmie III miejsce) – 500 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Sołtysa i złożenie w terminie tj. do 25.08.2015 r. do godziny 15.00 Zgłoszenia i Karty opisu działań sołectwa. Zgłoszenia można wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich – Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju – ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub drogą mailową (podpisane i zeskanowane) na adres: kinga@zabkowice-powiat.pl  lub osobiście pod wskazanym adresem w pok. 305 Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Do każdego sołectwa zostały już rozesłane: regulamin oraz formularze Zgłoszenia i Karty opisu działań sołectwa. Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju pod nr tel. 748162816 lub 748162815.

Załączniki do pobrania:

karta_aktywne_solectwo_2015.docx

zgloszenie_aktywne_solectwo_2015.docx

regulamin_aktywne_solectwo_2015.docx