Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki – w porządku obrad:

  1. Analiza realizacji i wykorzystania środków finansowych przez GCK za I półrocze 2015 r.
  2. Działalność i wykorzystanie środków finansowych na działalność sportową w 2015 r.
  3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2015 r.
  4. Sprawy różne.