Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) –  odwołuje

przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Doboszowice Nr 94a/3 w granicach działki nr 664 o pow. 0.39 ha, poz. rej. G. 3, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00066471/3, wyznaczony na dzień 15 grudnia 2015 r. na godz. 09:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pok. nr 13.

Przyczyną odwołania przetargu jest sprostowanie inwentaryzacji budowlanej dla w/w działki i w związku z tym zmiana udziału  w nieruchomości wspólnej.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18.11.2015 r.