Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki

Porządek posiedzenia:

  1. Realizacja budżetu Gminy w 2015 roku w ZGKiM, GCK, GOPS.
  2. Windykacja podatkowa za II półrocze 2015 roku.
  3. Sprawy różne.