Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud,  Królewski szczep Piastowy. (…) Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. (…) Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił, orężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił. (…) Nie damy miana Polski zgnieść, nie pójdziem żywo w trumnę. W Ojczyzny imię, na jej cześć podnosi czoła dumne.

Słowa „Roty” brzmią dzisiaj w całej Polsce tuż po „Mazurku Dąbrowskiego” i „Boże, coś Polskę…”. Hymny te są świadectwem naszej narodowej dumy i więzi z Polską. W 98. rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy naszą polskość w każdym jej wymiarze – myśląc o naszych rodzinach, miejscach pracy i społecznościach lokalnych, a więc także o Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Życzmy sobie wzajemnie, byśmy umieli współtworzyć dobro tu i teraz, ale także z myślą o tych, którzy przyjdą po nas. Niech 11 listopada 2016 roku będzie dniem radosnym i pełnym nadziei.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki