Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyła swoją 28. sesję 27 października 2016 r. Głównymi tematami dyskusji były kwestie dotyczące funkcjonowania oświaty oraz problematyki rynku pracy i bezrobocia w naszej Gminie.

W części uchwałodawczej radni rozpatrzyli i przyjęli uchwały w sprawach: podatku od środków transportowych, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień z tego podatku, zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Doboszowice oraz rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Rozpatrzyli ponadto skargę na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Oglądając zapis video dostępny na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można zapoznać się i ocenić pracę kamienieckiego samorządu zarówno w obszarze, za jaki odpowiada organ stanowiący i organ wykonawczy.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki