Posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki

Porządek posiedzenia:

  1. Rozliczenie środków finansowych i sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za pierwsze półrocze 2015 roku.
  2. Windykacja podatkowa za I-sze półrocze 2015 r.
  3. Analiza wykorzystania środków finansowych budżetu Gminy i pozyskanych środków z zewnątrz na prace remontowo- renowacyjne zespołu pałacowo- parkowego – stan
  4. Sprawy różne.