Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki