Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  3. Działalność kulturalna na terenie Gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
  4. Działalność sportowa na terenie Gminy.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy