Kwiecień to dwie ważne daty związane ze Świętym Janem Pawłem II: 2 kwietnia przeżywaliśmy jedenastą rocznicę odejścia do Domu Ojca naszego Papieża, natomiast 27 kwietnia, to druga rocznica jego kanonizacji.

13 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W tym roku poszerzył on swój zasięg  i odbywał się już jako I Regionalny Konkurs. Wzięło w nim udział 43 uczniów z 14 szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Tuszynie, Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ząbkowicach Śląskich, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. Patronat nad konkursem objęli: Ksiądz Biskup Ignacy Dec oraz Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec. Pytania do konkursu ułożył ks. Damian Fleszar, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pierwsze miejsce zdobył Karol Trzebiński ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, którego przygotowała Pani Renata Kojder-Szkaradek, drugie Aleksandra Janik ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Kamieńca Ząbkowickiego, przygotowana przez  siostrę Katarzynę Fabicką, natomiast trzecie – Serweryn Waliczek ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, którego przygotowała Pani Renata Kojder-Szkaradek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięscy dodatkowo statuetki i atrakcyjne albumy o św. Janie Pawle II. Po skończonej części konkursowej dzieci oraz ich opiekunowie, a także zaproszeni goście, obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny o Świętym Janie Pawle II – Papieżu Rodziny, który zaprezentowali uczniowie klasy piątej, pod kierunkiem Pani Dagmary Szymczak i Siostry Katarzyny Fabickiej.