Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.
  3. Zatwierdzenie budżetu na 2018 rok.
  4. Podjęcie uchwał:
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.