Przewidywany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 29 sierpnia 2017 r. oraz 31 sierpnia 2017 r.
  2. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i jej ocena.
  3. Ocena funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

– w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego  „Wiadomości Kamienieckie” przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki

– o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.