Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  3. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.