Odświętnie ubrani, skupieni i grzeczni, choć z pewną dozą niepokoju uczniowie kl. IIIa i IIIb Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dniach 19 – 20 – 21 kwietnia 2017 roku.

W środę gimnazjaliści rozwiązywali testy w części humanistycznej: o godz. 900  z historii i wiedzy o społeczeństwie przez 60 minut, a o 1100 z języka polskiego w czasie 90 minut. Drugiego dnia uczniowie napisali dwa egzaminy: o godz. 900 z przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka  i geografia (60 minut), o godz. 1100 z matematyki (90 minut). W piątek gimnazjaliści napisali egzamin z j. angielskiego i j. niemieckiego na poziomie podstawowym, a następnie rozwiązywali test z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym (po 60 minut każdy poziom).

Za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego 2017 w naszej szkole odpowiadała pani dyrektor Urszula Marszałek jako przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego przy współpracy z nauczycielami gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 1 i  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie  oraz Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku. Powołani pedagodzy pełnili funkcje przewodniczących i członków zespołów nadzorujących podczas egzaminu.

W każdym dniu między poszczególnymi częściami egzaminu trwała blisko godzinna przerwa, w czasie której młodzież odpoczywała i spożywała posiłek, a członkowie zespołów mogli pokrzepić się ciastem i filiżanką kawy. Poczęstunek przygotowywali rodzice uczniów kl. III. Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 roku. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o nich otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (23 czerwca).  Życzymy naszym dzielnym gimnazjalistom i ich pedagogom sukcesu, na który z pewnością zasłużyli.

Dorota Twardowska