Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.